Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών & ποιότητας υπηρεσιών

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών & ποιότητας υπηρεσιών

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών & ποιότητας υπηρεσιών

Παραμένοντας πιστή στο επενδυτικό της πλάνο, η Personal Security κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στην επιθεώρηση που διεξήγαγε ο διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας TUV Austria Hellas στις εγκαταστάσεις τις, και να  πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας διαχείρισης πληροφοριών EN ISO 2700:12013.

Σε διάστημα αρκετών μηνών, έγιναν οι απαραίτητες επενδύσεις τόσο σε υλικοτεχνικές υποδομές, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό (νέες προσλήψεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις) ώστε να μπορεί η Personal Security να τηρεί έμπρακτα και υπεύθυνα τις προδιαγραφές που ορίζει το διεθνές πρότυπο EN ISO 27001:2013.

Σε συνδυασμό με την επιθεώρηση που αφορούσε την απόκτηση του EN ISO 27001:2013, έγινε καί η ανανέωση του EN ISO 9001:2015 το οποίο αναφέρεται στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών, και η Personal Security διατηρεί αδιάλειπτα από το 2003.

Ο συνδυασμός των προτύπων αυτών καλύπτει επίσης ένα πολύ σημαντικό πεδίο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), και επιβεβαιώνει τη θέση της Personal Security ως ένα από τα κορυφαία Κέντρα Λήψεως Σημάτων Συναγερμού & Εικόνας στην Ελλάδα.

Από το 1978, παρακολουθόντας στενά τις εξελίξεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και με συνεχόμενες επενδύσεις, η Personal Security έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με εκατοντάδες επαγγελματίες εγκατστάτες συστημάτων ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα.

Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αμεσότητας και αξιοπιστίας με το οποίο εξυπηρετούνται οι 35.000 και πλέον συνδρομητές, αποτελεί τη σταθερή αξία της Personal Security, και παράλληλα τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχει, μελοντικά.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES