Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

CISCO VOIP

CISCO VOIP

CISCO-VOIP

Η Personal Security διαθέτει το πλέον σύγχρονο IP τηλεφωνικό κέντρο Call Manager της Cisco. Η εγκατάσταση της ολοκληρωμένης λύσης Cisco IPTelephony έγινε με τη συνεργασία του ΟΤΕ – Cosmote, με γνώμονα την τεχνολογική αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της εταιρείας και την απόκτηση επιμέρους τεχνογνωσίας σε ένα πολύ εξειδικευμένο τομέα. Απώτερος στόχος είναι η εκμετάλλευση όλων των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή η νέα τεχνολογία, καθώς και να αποκτηθεί εκ μέρους μας η ευχέρεια της διάθεσης νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους συνδρομητές μας, τόσο από το Κέντρο Λήψεως Σημάτων, όσο και από το εμπορικό τμήμα της εταιρείας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES