Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνδρομητή

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνδρομητή

Στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των συνεργατών μας.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες σας οι οποίες αποτελούν πηγή βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES