Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

Η εταιρεία

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Άρτιες υποδομές

Η πρόσωψη του ιδιόκτητου κτηρίου & ο καινούργιος μας στόλος οχημάτων

Οι ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της Personal Security σχεδιαστήκαν έτσι ώστε να μπορεί να στεγαστεί με απόλυτη ασφάλεια Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού. Το κτίριο διαθέτει τις απαραίτητες αρχιτεκτονικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές ώστε  να εξυπηρετούνται με ασφάλεια τόσο η αδιάλειπτη λειτουργία του Κέντρου Λήψεως Σημάτων, όσο και η λειτουργία των γραφείων του εμπορικού τμήματος της εταιρείας. Ειδικά αντιπυρικά ρολλά είναι τοποθετημένα σε όλους τους τομείς πρόσβασης στο κτίριο, ενώ το σύγχρονο σύστημα ασφαλείας σε συνδυασμό με τα αντιβανδαλιστικά – αλεξίσφαιρα τζάμια διασφαλίζουν την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Λήψεως Σημάτων, καθώς και την ασφάλειά του. Τέλος για πρόσβαση στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων εσωτερικά έχουν τοποθετηθεί θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας οι οποίες ελέγχονται από σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access control).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES