Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

CADDX – UltraSync Cloud

CADDX - UltraSync Cloud

Η PERSONAL SECURITY, σε αποκλειστική συνεργασία με την G.I. Security S.A. παρέχει στον επαγγελματία εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας τη δυνατότητα πρόσβασης στο UltraSync Cloud της CADDX. Πρόκειται για μια υψηλού επιπέδου cloud εφαρμογή που παρέχει πρόσβαση και συνδεσιμότητα «Grade 3» με το cloud της CADDX. Το πρωτοποριακό αυτό cloud εργαλείο, συνδέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον πιστοποιημένο Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων της Personal Security μέσω ασφαλούς σύνδεσης VPN, δίνοντας μεταξύ άλλων στον επαγγελματία εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας τις εξής δυνατότητες:

  • Απομακρυσμένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα συναγερμού της CADDX.
  • Εύκολο προγραμματισμό, συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος εξ’ αποστάσεως (είτε ανά πελάτη είτε ανά σύστημα).
  • Παρακολούθηση και έλεγχο κατάστασης περιφερειακών.
  • Διάγνωση του πίνακα συναγερμού και των περιφερειακών συσκευών σε πραγματικό χρόνο.
  • Grade 3 συνδεσιμότητα.
  • Ασφαλής σύνδεση μέσω VPN.
  • Αξιόπιστο Δίκτυο με υψηλές ταχύτητες, χωρίς καθυστερήσεις.
  • Δωρεάν εφαρμογή UltraSync+ για τον τελικό πελάτη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES