Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

Οι υπηρεσίες μας

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Δίπλα στον επαγγελματία εγκαταστάτη

Τεχνική-Υποστήριξη

Η Personal Security παραμένοντας πάντα δίπλα στους συνεργάτες της, διαθέτει τεχνικό τμήμα υποστήριξης επαγγελματιών εγκαταστατών. Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να υποστηρίζει τους συνεργάτες στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων που συναντούν καθημερινά, καθώς και να τους ενημερώνει για τις νέες τεχνολογίες και παροχές του Κέντρου Λήψεως Σημάτων.

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης μπορεί να προγραμματίσει όλους τους τύπους συστημάτων συναγερμού καθώς και καταγραφικών μηχανημάτων (DVR) που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά. Συνεπώς παρέχεται στον επαγγελματία εγκαταστάτη ένα σημαντικό εργαλείο βοήθειας προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις αλλά και τον σκληρό ανταγωνισμό της εποχής.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES