Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες ελέγχου ωραρίου

Υπηρεσίες ελέγχου ωραρίου

Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου Λειτουργίας του συστήματος συναγερμού

Κέντρο-Λήψης-Σημάτων

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου Λειτουργίας του συστήματος συναγερμού, αφορά κυρίως επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν επιπλέον πληροφόρηση για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο. Ο υπεύθυνος ασφαλείας ή ο δηλωμένος αρμόδιος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Καθυστέρηση αφόπλισης του συστήματος συναγερμού ή υποσυστήματός του (partition) εκτός της προκαθορισμένης από το δηλωμένο Ωράριο ώρας αφόπλισης.
  • Καθυστέρηση όπλισης του συστήματος συναγερμού ή υποσυστήματός του (partition) εκτός της προκαθορισμένης από το δηλωμένο Ωράριο ώρας όπλισης.
  • Αφόπλιση του συστήματος συναγερμού ή υποσυστήματός του (partition) εκτός της προκαθορισμένης από το δηλωμένο Ωράριο περιόδου λειτουργίας του χώρου.

Εφόσον ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου, το Κέντρο Λήψεως Σημάτων αναλαμβάνει την τηλεφωνική ειδοποίηση του υπευθύνου ασφαλείας ή του δηλωμένου αρμόδιου, σε κάθε περίπτωση παραβίασης του προκαθορισμένου Ωραρίου.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES