Ο δικός σας

Ο δικός σας

Ο δικός σας

Ο δικός σας

συνεργάτης

συνεργάτης

συνεργάτης

συνεργάτης

Η Personal Security ιδρύθηκε το 1978 ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και αποτέλεσε μία από τις πρώτες εταιρείες που οργάνωσαν και λειτούργησαν με επιτυχία ιδιόκτητο Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού.

Έκτοτε, διαθέτοντας συνέπεια, επαγγελματισμό και άριστη τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με συνεχόμενες επενδύσεις, αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε 40.000 και πλέον συνδρομητές πανελλαδικά, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που προβλέπονται από τα EN ISO 27001:2013, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 & EN ISO 45001:2018 του οίκου TUV AUSTRIA HELLAS.

Έκτοτε, διαθέτοντας συνέπεια, επαγγελματισμό και άριστη τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με συνεχόμενες επενδύσεις, αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε 40.000 και πλέον συνδρομητές πανελλαδικά, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που προβλέπονται από τα EN ISO 27001:2013, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 & EN ISO 45001:2018 του οίκου TUV AUSTRIA HELLAS.

Έκτοτε, διαθέτοντας συνέπεια, επαγγελματισμό και άριστη τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με συνεχόμενες επενδύσεις, αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε 40.000 και πλέον συνδρομητές πανελλαδικά, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που προβλέπονται από τα EN ISO 27001:2013, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 & EN ISO 45001:2018 του οίκου TUV AUSTRIA HELLAS.

Έκτοτε, διαθέτοντας συνέπεια, επαγγελματισμό και άριστη τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με συνεχόμενες επενδύσεις, αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε 40.000 και πλέον συνδρομητές πανελλαδικά, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που προβλέπονται από τα EN ISO 27001:2013, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 & EN ISO 45001:2018 του οίκου TUV AUSTRIA HELLAS.

Σε όλα αυτά τα χρόνια ανοδικής πορείας, η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 900 και πλέον αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα, ενώ συνεχίζει διαρκώς να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσα από ένα μακροχρόνιο επενδυτικό πλάνο και με συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, διατηρόντας πάντα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση τόσο στα θέματα εσωτερικής λειτουργίας, όσο και εξυπηρέτησης.

Σε όλα αυτά τα χρόνια ανοδικής πορείας, η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 900 και πλέον αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα, ενώ συνεχίζει διαρκώς να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσα από ένα μακροχρόνιο επενδυτικό πλάνο και με συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, διατηρόντας πάντα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση τόσο στα θέματα εσωτερικής λειτουργίας, όσο και εξυπηρέτησης.

Σε όλα αυτά τα χρόνια ανοδικής πορείας, η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 900 και πλέον αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα, ενώ συνεχίζει διαρκώς να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσα από ένα μακροχρόνιο επενδυτικό πλάνο και με συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, διατηρόντας πάντα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση τόσο στα θέματα εσωτερικής λειτουργίας, όσο και εξυπηρέτησης.

Σε όλα αυτά τα χρόνια ανοδικής πορείας, η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 900 και πλέον αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα, ενώ συνεχίζει διαρκώς να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσα από ένα μακροχρόνιο επενδυτικό πλάνο και με συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, διατηρόντας πάντα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση τόσο στα θέματα εσωτερικής λειτουργίας, όσο και εξυπηρέτησης.

Χάρη στον ανθρώπινο χαρακτήρα της εταιρείας, είμαστε πάντα δίπλα σας… προσωπικά,
με σεβασμό στις ανάγκες σας για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 24ωρου Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού. Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός του ανθρώπινου δυναμικού μας, είναι οι κινητήριες δυνάμεις της εταιρείας και αποτελούν εγγύηση για επιτυχημένες και μακροχρόνιες συνεργασίες.

με σεβασμό στις ανάγκες σας για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 24ωρου Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού. Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός του ανθρώπινου δυναμικού μας, είναι οι κινητήριες δυνάμεις της εταιρείας και αποτελούν εγγύηση για επιτυχημένες και μακροχρόνιες συνεργασίες.

με σεβασμό στις ανάγκες σας για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 24ωρου Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού. Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός του ανθρώπινου δυναμικού μας, είναι οι κινητήριες δυνάμεις της εταιρείας και αποτελούν εγγύηση για επιτυχημένες και μακροχρόνιες συνεργασίες.

με σεβασμό στις ανάγκες σας για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 24ωρου Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού. Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός του ανθρώπινου δυναμικού μας, είναι οι κινητήριες δυνάμεις της εταιρείας και αποτελούν εγγύηση για επιτυχημένες και μακροχρόνιες συνεργασίες.

Μέσα από σχέσεις τιμιότητας, ειλικρίνειας και φερεγγυότητας ενώνουμε με αμοιβαία εμπιστοσύνη τις δυνάμεις μας, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και δημιουργούμε έτσι μια δυνατή ομάδα, ικανή να ανταπεξέλθει στις πλέον δύσκολες συνθήκες της εποχής μας, με άψογο και απόλυτο επαγγελματισμό.

Μέσα από σχέσεις τιμιότητας, ειλικρίνειας και φερεγγυότητας ενώνουμε με αμοιβαία εμπιστοσύνη τις δυνάμεις μας, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και δημιουργούμε έτσι μια δυνατή ομάδα, ικανή να ανταπεξέλθει στις πλέον δύσκολες συνθήκες της εποχής μας, με άψογο και απόλυτο επαγγελματισμό.

Μέσα από σχέσεις τιμιότητας, ειλικρίνειας και φερεγγυότητας ενώνουμε με αμοιβαία εμπιστοσύνη τις δυνάμεις μας, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και δημιουργούμε έτσι μια δυνατή ομάδα, ικανή να ανταπεξέλθει στις πλέον δύσκολες συνθήκες της εποχής μας, με άψογο και απόλυτο επαγγελματισμό.

Μέσα από σχέσεις τιμιότητας, ειλικρίνειας και φερεγγυότητας ενώνουμε με αμοιβαία εμπιστοσύνη τις δυνάμεις μας, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και δημιουργούμε έτσι μια δυνατή ομάδα, ικανή να ανταπεξέλθει στις πλέον δύσκολες συνθήκες της εποχής μας, με άψογο και απόλυτο επαγγελματισμό.

Η Personal Security βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, προστατεύοντας ότι πολυτιμότερο έχετε, ικανή να καλύψει οποιεσδήποτε ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις προκύψουν.

Η Personal Security βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο,προστατεύοντας ότι πολυτιμότερο έχετε, ικανή να καλύψει οποιεσδήποτε
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις προκύψουν.