Υπηρεσίες ασφάλειας

Υπηρεσίες ασφάλειας

Υπηρεσίες ασφάλειας

υψηλών προδιαγραφών

υψηλών προδιαγραφών

υψηλών προδιαγραφών

Υπηρεσίες
ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών

Υπηρεσίες
ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών

Η Personal Security παρέχει ένα εύρος σύγχρονων υπηρεσιών ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες καλύπτουν στο έπακρο τις ανάγκες της καθημερινής ζωής.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση σε οτιδήποτε προκύψει.
Ο σταθμός μας διαχειρίζεται και ενεργεί άμεσα στα παρακάτω σήματα άμεσης προτεραιότητας:

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση σε οτιδήποτε προκύψει.

Ο σταθμός μας διαχειρίζεται και ενεργεί άμεσα στα παρακάτω σήματα άμεσης προτεραιότητας:

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση σε οτιδήποτε προκύψει.

Ο σταθμός μας διαχειρίζεται και ενεργεί άμεσα στα παρακάτω σήματα άμεσης προτεραιότητας:

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση σε οτιδήποτε προκύψει.

Ο σταθμός μας διαχειρίζεται και ενεργεί άμεσα στα παρακάτω σήματα άμεσης προτεραιότητας:

Σήμα Διάρρηξης

Με την εκπομπή του σήματος, ειδοποιείται άμεσα, μέσω τηλεφώνου, η Άμεση Δράση (100) ή το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, εφόσον πρόκειται για περιοχή εκτός Αθήνας. Επίσης, καλείται ο συνδρομητής, καθώς και τα τηλέφωνα βοηθείας, τα οποία μας έχει γνωστοποιήσει εγγράφως. Το σήμα μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιος, ακριβώς, χώρος έχει παραβιαστεί.

Σήμα πυρκαγιάς

Εφόσον έχει τοποθετηθεί ειδικό σύστημα πυρανίχνευσης, ενημερώνεται άμεσα, μέσω τηλεφώνου, η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής για την πυρκαγιά και το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε.

Σήμα προσωπικής απειλής

Στην περίπτωση εκπομπής σήματος προσωπικής απειλής (δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν), ο συναγερμός που βρίσκεται στο χώρο παραμένει σιωπηλός, ενώ ειδοποιείται η Άμεση Δράση (100) ή το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, εφόσον πρόκειται για περιοχή εκτός Αθήνας.

Σήμα ιατρικής ανάγκης

Στην περίπτωση εκπομπής σήματος προσωπικής απειλής (δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν), ειδοποιούνται άμεσα όλα τα τηλέφωνα που μας έχει γνωστοποιήσει εγγράφως ο συνδρομητής.

Οι υπηρεσίες μας