Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου
Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου
Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου Λειτουργίας του συστήματος συναγερμού, αφορά κυρίως επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν επιπλέον πληροφόρηση για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο.

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου Λειτουργίας του συστήματος συναγερμού, αφορά κυρίως επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν επιπλέον πληροφόρηση για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο.

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου Λειτουργίας του συστήματος συναγερμού, αφορά κυρίως επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν επιπλέον πληροφόρηση για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο.

Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου Λειτουργίας του συστήματος συναγερμού, αφορά κυρίως επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν επιπλέον πληροφόρηση για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας ή ο δηλωμένος αρμόδιος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Καθυστέρηση αφόπλισης του συστήματος συναγερμού ή υποσυστήματός του (partition) εκτός της προκαθορισμένης από το δηλωμένο Ωράριο ώρας αφόπλισης.

  • Καθυστέρηση όπλισης του συστήματος συναγερμού ή υποσυστήματός του (partition) εκτός της προκαθορισμένης από το δηλωμένο Ωράριο ώρας όπλισης.

  • Αφόπλιση του συστήματος συναγερμού ή υποσυστήματός του (partition) εκτός της προκαθορισμένης από το δηλωμένο Ωράριο περιόδου λειτουργίας του χώρου.

Εφόσον ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου, το Κέντρο Λήψεως Σημάτων αναλαμβάνει την τηλεφωνική ειδοποίηση του υπευθύνου ασφαλείας ή του δηλωμένου αρμόδιου, σε κάθε περίπτωση παραβίασης του προκαθορισμένου Ωραρίου.

Άλλες υπηρεσίες
Κέντρο Λήψεως Σημάτων και Εικόνας

Λειτουργούμε αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού

Λειτουργούμε αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού

Λειτουργούμε αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού

Λειτουργούμε αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού

Υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

CADDX - UltraSync Cloud

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων