Κέντρο Λήψεως Σημάτων και Εικόνας

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της Personal Security λειτουργεί αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού που είναι εγκατεστημένα από επαγγελματίες εγκαταστάτες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της Personal Security λειτουργεί αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού που είναι εγκατεστημένα από επαγγελματίες εγκαταστάτες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της Personal Security λειτουργεί αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού που είναι εγκατεστημένα από επαγγελματίες εγκαταστάτες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Κέντρο Λήψεως Σημάτων και Εικόνας

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της Personal Security λειτουργεί αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού που είναι εγκατεστημένα από επαγγελματίες εγκαταστάτες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της Personal Security διαθέτει δίκτυο πολλαπλών δεκτών, servers και ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι λειτουργούν με εξειδικευμένο λογισμικό, προκειμένου το έμπειρο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, να διεκπεραιώνει με ταχύτητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα τα σήματα τα οποία λαμβάνει.

Οι τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν τα σήματα από τα συστήματα συναγερμού των συνδρομητών είναι οπτικές – ψηφιακές και συνοπτικές, ενώ σε περίπτωση IP/GPRS σύνδεσης εξυπηρετεί δίκτυο VDSL γραμμών απευθείας από το οπτικό DSLAM της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τυγχόν απώλειες ή προβλήματα στην επικοινωνία και εκμηδενίζεται ο χρόνος μετάδοσης του σήματος μεταξύ συστήματος συναγερμού και Κέντρου Λήψεως Σημάτων.

Συνοπτικά η δυνατότητα παροχών του Κέντρου Λήψεως Σημάτων:

Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε.

 • Σήμα λήξης του συναγερμού.

 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη.

 • Σήμα αφόπλισης του συναγερμού που έγινε υπό απειλή.

 • Σήμα προσωπική απειλής.

 • Σήμα ιατρικής βοήθειας.

 • Σήμα πυρανίχνευσης.

 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ( ΤΕST).

 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.

 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.

 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.

 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσύνδεσής της.

 • Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης.

 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ)

 • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.

 • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.

 • Χάσιμο πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της.

 • Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον πελάτη.

 • Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.

 • Ενημέρωση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.

Ανάλογα με τη μορφή του σήματος, οι χειριστές ακαριαία προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως π.χ. σε περίπτωση διαρρήξεως:

 • Ειδοποιούν την Άμεση Δράση (100)

 • Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα άτομα που έχει ο ίδιος δηλώσει να ενημερώνονται κατά περίπτωση.

Άλλες υπηρεσίες
Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης Περιπολίας

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

CADDX - UltraSync Cloud

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων