Αδιάλειπτη λειτουργία μέσα από συστήματα backup
Αδιάλειπτη λειτουργία μέσα
από συστήματα backup

Για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της, η Personal Security είναι θωρακισμένη με συστήματα backup που στηρίζονται σε γεννήτριες diesel και πολλαπλά UPS.

Για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της, η Personal Security είναι θωρακισμένη με συστήματα backup που στηρίζονται σε γεννήτριες diesel και πολλαπλά UPS.

Για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της, η Personal Security είναι θωρακισμένη με συστήματα backup που στηρίζονται σε γεννήτριες diesel και πολλαπλά UPS.

Για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της, η Personal Security είναι θωρακισμένη με συστήματα backup που στηρίζονται σε γεννήτριες diesel και πολλαπλά UPS.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να μπει σε λειτουργία το βασικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 65 KVA  το οποίο διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα μεταγωγής από την τροφοδοσία της ΔΕΗ, και υπερκαλύπτει όλες τις λειτουργίες του κτιρίου.

Για την ακραία περίπτωση όπου θα υπάρξει πρόβλημα στο χώρο αυτό, έχει τοποθετηθεί σε εντελώς διαφορετικό χώρο 2ο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 15KVA το οποίο εξυπηρετεί το Κέντρο Λήψεως Σημάτων καθώς και όλο το τηλεπικοινωνιακό backbone της εταιρείας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του Κεντρικού Σταθμού.

Τέλος, ανεξάρτητα από τις γεννήτριες, όλα τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που εξυπηρετούν τον Κεντρικό Σταθμό υποστηρίζονται από πολλαπλά On-Line UPS καθώς και συστοιχίες μπαταριών.

Υπόλοιπος εξοπλισμός
Υπόλοιπος εξοπλισμός