Ταχύτητα και Αξιοπιστία

Η Personal Security έχει στρατηγική θέση όσο αφορά τη απόσταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται από το κεντρικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι. Το 2015 μέσα σε διάστημα 12 μηνών κατασκευάστηκε διπλή όδευση ιδιόκτητης οπτικής ίνας η οποία συνδέει την εταιρεία απευθείας στο ψηφιακό – οπτικό κέντρο του Μεγάρου του ΟΤΕ.

Η Personal Security έχει στρατηγική θέση όσο αφορά τη απόσταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται από το κεντρικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι. Το 2015 μέσα σε διάστημα 12 μηνών κατασκευάστηκε διπλή όδευση ιδιόκτητης οπτικής ίνας η οποία συνδέει την εταιρεία απευθείας στο ψηφιακό – οπτικό κέντρο του Μεγάρου του ΟΤΕ.

Η Personal Security έχει στρατηγική θέση όσο αφορά τη απόσταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται από το κεντρικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι. Το 2015 μέσα σε διάστημα 12 μηνών κατασκευάστηκε διπλή όδευση ιδιόκτητης οπτικής ίνας η οποία συνδέει την εταιρεία απευθείας στο ψηφιακό – οπτικό κέντρο του Μεγάρου του ΟΤΕ.

Η Personal Security έχει στρατηγική θέση όσο αφορά τη απόσταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται από το κεντρικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι. Το 2015 μέσα σε διάστημα 12 μηνών κατασκευάστηκε διπλή όδευση ιδιόκτητης οπτικής ίνας η οποία συνδέει την εταιρεία απευθείας στο ψηφιακό – οπτικό κέντρο του Μεγάρου του ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα έγιναν  τα απαραίτητα σκαπτικά έργα ώστε να εγκατασταθεί ιδιόκτητο οπτικό DSLAM στο Computer Room της εταιρείας το οποίο είναι on-line 24 ώρες με την υπηρεσία ψηφιακού service του ΟΤΕ. Το έργο εκπονήθηκε βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών που προβλέπονται από τον ΟΤΕ και πιστοποιήθηκε από τον ίδιο οργανισμό με τελευταίας γενιάς εξοπλισμό μετρήσεων OTDR Power meter.

Αποτέλεσμα είναι η Personal Security να εξυπηρετεί τους 40.000 και πλέον συνδρομητές της με την πιο σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα που μπορεί να διαθέτει ένα σύγχρονο ΚΛΣ. Μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει εώς 1.000 τηλεφωνικές γραμμές, και έως και  240 VDSL συνδέσεις.

Υπόλοιπος εξοπλισμός