Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H πολιτική αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.

 

 1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων:

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, όταν:

 • Είστε συνδρομητής των υπηρεσιών που προσφέρει η Personal Security.

 • Μας ζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μία παρεχόμενη υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.

 • Εγγράφεστε σε υπηρεσίες newsletter.

 • Επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα της Personal Security (cookies).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τις υπηρεσίες της Personal Security στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς συγκαταλέγονται (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail.

 • Η μεταξύ μας επικοινωνία, όπως η καταγραφή-μαγνητοφώνηση μίας κλήσης, που πραγματοποιείται από και προς το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενός e-mail ή μίας έγγραφης επιστολής.

 • Πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας (όπως ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με ένα λογαριασμό).

 • Τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε.

Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, όπως:

 • Τους τηλεφωνικούς αριθμός τρίτων προσώπων που έχετε δηλώσει για περιπτώσεις ανάγκης και τους οποίους χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

 • Τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

 1. Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Πραγματοποιούμε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

 • Να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 • Την τιμολόγηση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας προσφέρουμε, και για  την εξόφληση των λογαριασμών σας.

 • Να σας παρέχουμε ενημέρωση για την εξέλιξη των αιτημάτων συνδρομής σας.

 • Να σας πληροφορούμε γενικά για νέες υπηρεσίες και προϊόντα (εκτός αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα).

 • Να απαντάμε στις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σας αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.

Στην περίπτωση που επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους ασφάλειας και πρόληψης παραβατικών ενεργειών.

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από το νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις πάψει να υφίσταται ο σκοπός επεξεργασίας τους. Ωστόσο, θα τηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λύση της μεταξύ μας συνεργασίας, στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε αυτό το εύλογο διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της Personal Security, εκτός εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για τις προωθητικές μας ενέργειες.

 

 1. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, σε:

 • Δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, στις οποίες οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες όταν αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν, για την προστασία από  απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, ή για να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας.

 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Άμεση Δράση – Πυροσβεστική – ΕΚΑΒ), ή τρίτα πρόσωπα που έχετε δηλώσει για λόγους προστασίας σας.

 • Συνεργαζόμενους επαγγελματίες–ιδιώτες εγκαταστάτες, που εσείς έχετε επιλέξει για την τεχνική υποστήριξη (εγκατάσταση, συντήρηση, κλπ) του συστήματος που έχει εγκατασταθεί στους χώρους σας.

 

 1. Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Personal Security βελτιώνει διαρκώς τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μή εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός, μία εταιρεία ή ένας συνεργαζόμενος επαγγελματίας – ιδιώτης παρέχει σε εμάς, ή για λογαριασμό μας, υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) και τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο βάσει οδηγιών και κατευθύνσεων της Personal Security και μόνο για τους σκοπούς που έχoυμε εμείς ορίσει. Εφόσον απαιτείται, προβαίνουμε σε κατάλληλους ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των παραπάνω συνεργατών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να σας εξηγούμε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, διατηρούμε, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας,  ώστε να προβούμε στις κατάλληλες διορθώσεις. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προβούμε σε διαγραφή τους.

Μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή να εναντιωθείτε σε αυτή για δικούς σας λόγους. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από προωθητικές ενέργειες, ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές επικοινωνίας για σκοπούς προώθησης προϊόντων-υπηρεσιών (όπως το e-mail, το τηλέφωνο, κλπ).

 

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8068675, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@personalsecurity.gr, ή με έγγραφη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Mεσογείων 99, Μαρούσι, Αθήνα, ΤΚ 151 26, υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Η Personal Security δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας μέσα σε  ένα μήνα από την υποβολή τους.

 

 1. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

 1. Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Πραγματοποιούμε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

 • Να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 • Την τιμολόγηση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας προσφέρουμε, και για  την εξόφληση των λογαριασμών σας.

 • Να σας παρέχουμε ενημέρωση για την εξέλιξη των αιτημάτων συνδρομής σας.

 • Να σας πληροφορούμε γενικά για νέες υπηρεσίες και προϊόντα (εκτός αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα).

 • Να απαντάμε στις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σας αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.

Στην περίπτωση που επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους ασφάλειας και πρόληψης παραβατικών ενεργειών.

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από το νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις πάψει να υφίσταται ο σκοπός επεξεργασίας τους. Ωστόσο, θα τηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λύση της μεταξύ μας συνεργασίας, στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε αυτό το εύλογο διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της Personal Security, εκτός εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για τις προωθητικές μας ενέργειες.

 

 1. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, σε:

 • Δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, στις οποίες οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες όταν αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν, για την προστασία από  απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, ή για να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας.

 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Άμεση Δράση – Πυροσβεστική – ΕΚΑΒ), ή τρίτα πρόσωπα που έχετε δηλώσει για λόγους προστασίας σας.

 • Συνεργαζόμενους επαγγελματίες–ιδιώτες εγκαταστάτες, που εσείς έχετε επιλέξει για την τεχνική υποστήριξη (εγκατάσταση, συντήρηση, κλπ) του συστήματος που έχει εγκατασταθεί στους χώρους σας.

 

 1. Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Personal Security βελτιώνει διαρκώς τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μή εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός, μία εταιρεία ή ένας συνεργαζόμενος επαγγελματίας – ιδιώτης παρέχει σε εμάς, ή για λογαριασμό μας, υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) και τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο βάσει οδηγιών και κατευθύνσεων της Personal Security και μόνο για τους σκοπούς που έχoυμε εμείς ορίσει. Εφόσον απαιτείται, προβαίνουμε σε κατάλληλους ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των παραπάνω συνεργατών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να σας εξηγούμε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, διατηρούμε, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας,  ώστε να προβούμε στις κατάλληλες διορθώσεις. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προβούμε σε διαγραφή τους.

Μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή να εναντιωθείτε σε αυτή για δικούς σας λόγους. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από προωθητικές ενέργειες, ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές επικοινωνίας για σκοπούς προώθησης προϊόντων-υπηρεσιών (όπως το e-mail, το τηλέφωνο, κλπ).

 

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8068675, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@personalsecurity.gr, ή με έγγραφη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Mεσογείων 99, Μαρούσι, Αθήνα, ΤΚ 151 26, υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Η Personal Security δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας μέσα σε  ένα μήνα από την υποβολή τους.

 

 1. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).