Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης Περιπολίας
Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης Περιπολίας
Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης Περιπολίας

Η PERSONAL SECURITY προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με ειδική άδεια Security από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων patrol.

Η PERSONAL SECURITY προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με ειδική άδεια Security από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων patrol.

Η PERSONAL SECURITY προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με ειδική άδεια Security από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων patrol.

Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης Περιπολίας

Η PERSONAL SECURITY προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με ειδική άδεια Security από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων patrol.

Η υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης παρέχεται με ασυρματοφόρα επανδρωμένα από ειδικό προσωπικό οχήματα, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί εντός νομού Αττικής. Μετά από τη λήψη σήματος συναγερμού (βλέπε Κέντρο Λήψεως Σημάτων), ο χειριστής του Κέντρου ενημερώνει μέσω ασυρμάτου τον οδηγό του οχήματος που βρίσκεται πλησιέστερα στο προστατευόμενο χώρο προκειμένου να μεταβεί εκεί, καθώς καί την Άμεση Δράση (100). Εν συνεχεία, μετά την άφιξη του οχήματος, διεξάγεται περιμετρικός έλεγχος του χώρου και ενημερώνεται το Κέντρο και η Άμεση Δράση για τυγχόν ίχνη παραβίασης.

Η υπηρεσία Περιπολίας εμπεριέχει την υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης και περιλαμβάνει επιπλέον τον προληπτικό έλεγχο του προστατευόμενου χώρου τουλάχιστον μία φορά εντός της περιόδου  από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί. Το όχημα ενημερώνει το Κέντρο Λήψεως Σημάτων σε περίπτωση που διαπιστώσει πρόβλημα στον προστατευόμενο χώρο.

Περιπολία σημαίνει αποτροπή από κακόβουλη ενέργεια αλλά και γενικότερα έλεγχος και ενημέρωση.

Άλλες υπηρεσίες
Κέντρο Λήψεως Σημάτων και Εικόνας

Λειτουργούμε αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού

Λειτουργούμε αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού

Λειτουργούμε αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού

Λειτουργούμε αδιάλειπτα καθημερινά 24 ώρες, λαμβάνοντας σήματα από τα συστήματα συναγερμού

Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

CADDX - UltraSync Cloud

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων

Διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων