πιστοποιήσεις

Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Είμαστε υπερήφανοι να ανακοινώσουμε ότι η Personal Security πιστοποιήθηκε για την ανάπτυξη κι εφαρμογή Συστημάτων για την Περιβαλλοντική Διαχείριση κατά EN ISO 14001:2015 και για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατά EN ISO 45001:2018.

Επίσης, ανανεώθηκαν και οι πιστοποιήσεις συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN ISO 9001:2015 και EN ISO 27001:2013, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, αντίστοιχα.

Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις, καταδεικνύουν ότι με συνέπεια, επαγγελματισμό και συνεχείς επενδύσεις, δεσμευόμαστε για την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, με απώτερο στόχο την εγγυημένη ικανοποίηση των συνδρομηττών μας.

Περισσότερα νέα