νέα

Εγκατάσταση ιδιόκτητου ΟΤΕ – DSLAM

Μέσα στο 2015 κατασκευάστηκε διπλή όδευση ιδιόκτητης οπτικής ίνας η οποία συνδέει την εταιρεία απευθείας στο ψηφιακό – οπτικό κέντρο του ΟΤΕ. Συγκεκριμένα έγιναν τα απαραίτητα σκαπτικά έργα ώστε να εγκατασταθεί ιδιόκτητο ΟΤΕ – DSLAM το οποίο είναι online 24 ώρες με την υπηρεσία ψηφιακού service του ΟΤΕ.

Μέσα στο 2015 κατασκευάστηκε διπλή όδευση ιδιόκτητης οπτικής ίνας η οποία συνδέει την εταιρεία απευθείας στο ψηφιακό – οπτικό κέντρο του ΟΤΕ. Συγκεκριμένα έγιναν τα απαραίτητα σκαπτικά έργα ώστε να εγκατασταθεί ιδιόκτητο ΟΤΕ – DSLAM το οποίο είναι online 24 ώρες με την υπηρεσία ψηφιακού service του ΟΤΕ.

Μέσα στο 2015 κατασκευάστηκε διπλή όδευση ιδιόκτητης οπτικής ίνας η οποία συνδέει την εταιρεία απευθείας στο ψηφιακό – οπτικό κέντρο του ΟΤΕ. Συγκεκριμένα έγιναν τα απαραίτητα σκαπτικά έργα ώστε να εγκατασταθεί ιδιόκτητο ΟΤΕ – DSLAM το οποίο είναι online 24 ώρες με την υπηρεσία ψηφιακού service του ΟΤΕ.

Το έργο εκπονήθηκε βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών που προβλέπονται από τον ΟΤΕ και πιστοποιήθηκε από τον ίδιο οργανισμό με τελευταίας γενιάς εξοπλισμό μετρήσεων OTDR Power meter. Αποτέλεσμα είναι η Personal Security να εξυπηρετεί πλέον τους περισσότερους από 40.000 συνδρομητές της με την πιο σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα που μπορεί να διαθέτει ένα σύγχρονο ΚΛΣ. Μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 1.000 τηλεφωνικές γραμμές, και έως και 240 VDSL συνδέσεις.

Περισσότερα νέα